Zápis do 1. ročníku

Pro školní rok 2023/2024 proběhne zápis dne 19. dubna 2023 ve 14,30 hodin do 15,30 h ve výjimečných případech se lze domluvit jinak a to telefonicky 739 013 665 nebo e-mailem zsvecov@seznam.cz 

Zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2016 – 31.8.2017

  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty:

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

Přednostně budou do prvního ročníku přijaty děti s trvalým pobytem v obci Věcov a v jeho místních částech.

V případě volné kapacity se budou přijímat i děti, které mají trvalý pobyt mimo obec Věcov

 a jeho místní části

Dokumenty (formuláře) potřebné k zápisu dítěte do 1. ročníku lze vyzvednout i v mateřské škole nebo stáhnout na webu školy.

Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

M.Prudká, řed. školy

Další příspěvky...