Zápis do Mateřské školy Roženecké Paseky pro školní rok 2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 proběhne zápis dne 13. května 2020, ve výjimečných případech se lze domluvit jinak a to telefonicky 739 013 652 nebo emailem msrozeneckepaseky@seznam.cz.

Dobu zápisu do mateřské školy stanovila ředitelka školy v souladu s § 34 odst. 2 školského zákona. Dle nařízení MŠMT se bude zápis pro školní rok 2020/2021 konat v uvedeném termínu bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti o přijetí proběhne dne 13. 5. 2020

Podle § 37 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě.

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou na adresu ředitelství:                 ZŠ a MŠ Věcov, Věcov 66, 592 44
  • datovou schránkou  n46vsee   
  • podáním žádosti zákonným zástupcem dítěte dne 13. května 2020 do poštovní schránky Mateřské školy , Roženecké Paseky 1 ( za  vstupem do budovy)

Zákonní zástupci dítěte doručí:

Po přijetí žádosti budete kontaktování a bude Vám přiděleno registrační číslo.

Jedná se o mimořádná opatření při zápisu do MŠ, proto můžete případné dotazy volat na tel.                739 013 652 nebo 739 013 665 nebo psát na msrozeneckepaseky@seznam.cz.

Kritéria stanovená pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2020/2021:

  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní docházkou v souladu s novelou Zákona č.178/20160Sb. O předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
  • děti k celodenní docházce, které k 31. 12. 2020 dosáhnou věku tří let v pořadí od nejstaršího po nejmladší

Výsledky přijímacího řízení:

  • do 30 dnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení na webových stánkách školy.

You may also like...