Zápis do ZŠ – výsledky

Výsledky řízení o přijetí k základnímu vzdělávání

ze dne 26.4.2021

uveřejněné podle § 183 Školského zákona

Seznam uchazečů                                                        Výsledek řízení

pod přiděleným registračním číslem

                           ZŠ _01/2021                                      PŘIJAT/A

                           ZŠ_02/2021                                       PŘIJAT/A

                           ZŠ_03/2021                                       PŘIJAT/A

Mgr. Miroslava Prudká
Ve Věcově 28.4.2021

You may also like...