Cena za stravování

PLATBA STRAVNÉHO OD 1. 1. 2020

Ceny jsou stanoveny podle vyhlášky 107/2008Sb. a zákona č. 561/2004 v platném znění.

Jednotlivé sazby stravného:

Ceny jsou z účtu strhávány zpětně (dle skutečné konzumace) k 18. v měsíci.

Marie Prudká, ved. ŠJ                                 Mgr. Miroslava Prudká, ředitelka