Základní škola a Mateřská škola Věcov

Zápis do MŠ – 2024/2025

Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov oznamuje,  že dne 9. května 2024 od 9.00 do 16.00 hodin se uskuteční zápis dětí  do Mateřské školy na Roženeckých Pasekách Do mateřské školy jsou přijímány děti, které k 31.12....

Zápis do 1. ročníku – informace

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty: Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně...