Category: Základní škola

Zápis do 1. ročníku – informace

K zápisu jsou potřebné následující dokumenty: Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně...