Akce školy 2023/2024

Aktivity a činnosti žáků ZŠ Věcov 2023/2024

Společné setkání a tvoření keramiky 10. listopadu 2023

Takové pracovní nasazení se jen tak nevidí! Pozvání do naší školy ke společnému tvoření výrobků vánočních dekorací z keramické hlíny přijali místní i přespolní, malé děti i dospělí, a to napříč všemi generacemi, z čehož jsme měli velkou radost.

Pokusy a experimenty  9. listopadu 2023

Kroužek kreativních činností, tentokrát na téma: Pokusy a experimenty.

Když jsme ve školním  kabinetu objevili drobné laboratorní sklo: kádinky, odměrné válce, baňky a zkumavky, dovolili jsme si školní třídu proměnit v malou  chemickou laboratoř. Naší základní chemikálií se stal Jar, prášek do pečiva, ocet, olej, šumivé tablety a pro zvýraznění pokusu posloužilo potravinářské barvivo. Žáci s napětím sledovali pokus zda obarvená voda z kádinky do kádinky přeteče, nebo nepřeteče; obarví se, nebo neobarví se! V pokusu Lávová lampa, krásně tančily barevné kapičky, sopka soptila napěněnou „lávu“ a největší úspěch měl bublinkový had. Výsledky a vyvození závěrů proč a k čemu v daném pokusu dochází zaznamenávali žáci do svých laboratorních protokolů. Byla to zábava. 

9. listopad 2023

Uklízíme park

Je podzim a kolem školy poletuje mnoho listí. Ve čtvrtek 9. listopadu jsme se vrhli na zahradní práce. Zvládli jsme pohrabat spadané listí ze stromů, vyčistit rošty a strouhy v okolí školy. Kontejner se rychle plnil biomasou, kterou žáci ochotně sešlapovali. Pro všechny zúčastněné to byla radost z vykonané práce.

Listopad 2023

Halloween ve škole jsme si prostě užili

Na vyučování v úterý 31. října se žáci řádně připravovali. Oblékli si dokonalé halloweenské kostýmy, někteří předváděli strašidelné škleby, všichni pomáhali s výzdobou školy. Všude se to hemžilo duchy a netopýry, nechyběla vydlabaná dýně, svíčky a pavouci, zkrátka vše v duchu Halloween. Každou hodinu se sice učili, ale vždy to nějak souviselo s Halloweenem. V etické výchově se žáci seznámili s původem a jaký význam mají Halloween tradice v anglosaských zemích, snažíme se být multikulturní. Ve školní družině si zahráli typickou hru pro tuto slavnost Bobbing for Apples – lovení jablek z nádoby plné vody za pomoci úst.

Nejvíce si užili hodinu angličtiny, zopakovali si halloweenská slovíčka, aktivně si vyzkoušeli „Trick or treat“ – „Dejte mi koledu, nebo vám něco provedu“.

Bylo to SUPER, halloweenská akce se velmi vydařila, a tak už se všichni těšíme na její pokračování v příštím roce.

Říjen 2023

Přírodní učebna Pastviska

S radostí jsme přijali pozvání na slavnostní otevření přírodní učebny Pastviska u Odrance, které se konalo 18. října 2023.  Srdečné přivítání, slavnostní nálada, přestřižení pásky a mohli jsme se začít učit – opravdu naživo. Děti bádání a zkoumání vodních bezobratlých živočichů, které lovily z vodních tůněk, opravdu nadchlo. Zkoumaly larvy vážky, klešťanky, znakoplavky, které opravdu plavou naznak – hřbetní stranou dolů a  dokonce se jim poštěstilo ulovit a prozkoumat potápníka. V rámci programu se děti mohly svézt na ponících.

Děkujeme všem organizátorům, donátorům za další příležitost poznávat, učit se o přírodě v přírodě a přitom být spolu. Těšíme se na další setkání v přírodní učebně na pozorování jarních proměn přírody. 

4.10.2023

Černí rytíři našich lesů

Linkovým autobusem jsme odjeli na výstavu o černé zvěři do Žďáru nad Sázavou. Ještě před výstavou jsme měli štěstí a na náměstí jsme v 8 h zaslechli zvonkohru – písničku Adámku náš. 9 zvonů, které byly vyroběny ve žďárských strojírnách, váží skoro 210 kg. Každou hodinu se jejich zvuk nese přes celé náměstí.

V informačním centru jsme si zakoupili drobné upomínkové předměty – pohlednice nebo turistické známky. Výstava černé zvěře v prostorách Tvrze nás zaujala. Kromě vycpanin jsme si prohlédli trofeje i starší lovecké zbraně. Výstava byla doplněna i fotografiemi a obrázky znázorňujícími lovecké scény. Většina z nás dokázala správně pojmenovat části těla divočáka. Viděli jsme také krátký film – divočáci v lese. Seznámili jsme se s dalšími predátory našich lesů. Den byl příjemným zpestřením vyučování.

Září 2023

Hurá za Hyacintem

V prvním týdnu nového školního roku jsme vyrazili za poznáváním živočichů a rostlin našeho regionu. Napřed jsme se poučili na internetu a z knih. Informace jsme zapsali a vylepili. Potom jsme se zaměřili na prase divoké. Víme, co jsou spárky, paspárek, ryj, svírák s lízákem, světla. Rozumíme myslivecké hantýrce o jiných zvířatech. – morda, oháňka s kvítkem, přední a zadní běh.

Cestou na Štarkov jsme poznávali rostliny, pozorovali kachny na vodě. Většina z nás viděla poprvé na vlastní oči prase divoké. Vlastně selátko – proužkované, roztomilé, v chlívku zavřené, jak pije mléko z lahve.

Poslední část našeho poznávání proběhne 4.10. ve Žďáru n.S. Pojedeme se podívat na výstavu Černí rytíři, která je věnovaná právě černé zvěři. Těšíme se na vzdělávací doprovodný program, určený žákům škol.

15. září 2023

Vystoupení kouzelníka 

Příjemné chvíle napětí zažily děti ve školičce kouzel při vystoupení kouzelníka a iluzionisty pana Aleše Krejčího. Děti byly nadšené, pan kouzelník je do kouzel interaktivně zapojoval, s kouzlením mu pomáhaly. Na závěr proběhlo modelování balónků, které jim kouzelník Aleš dle nejrůznějších přání vymodeloval.