O Mateřské škole

Mateřská škola Roženecké Paseky
„ Co dnes nevíme, zítra se dozvíme.“

Naše motto

 „Řekni mi a zapomenu,

 ukaž mi a budu si pamatovat,

nech mne udělat

a zapamatuji si na celý život.“              

J. A. Komenský                                                   


 „Není důležité to, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá.“

J.A. Komenský