ŠABLONY II

ZŠ a MŠ Věcov CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009781

Školní asistent – personální podpora ZŠ 

Projektový den ve škole 

Projektový den mimo školu 

Komunitně osvětová setkávání 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze 

Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her           

Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub