Zaměstnanci MŠ

Ilona Hanáková – vedoucí pracovník mateřské školy
Dagmar Kulková, Dis. – učitelka mateřské školy
Dana Čížková – asistent pedagoga, školní asistent
Marie Prudká – vedoucí školní jídelny, kuchařka
Růžena Kozlová – uklízečka

Kontakt:
Mateřská škola
Roženecké Paseky 1
Email: msrozeneckepaseky@seznam.cz
tel.: 739 013 652