Zaměstnanci MŠ

Ilona Hanáková – vedoucí učitelka
Dagmar Kulková – učitelka, na MD
Bc. Kateřina Gregorová – učitelka, zástup za MD
Dana Čížková – asistent pedagoga, školní asistent
Marie Prudká – vedoucí školní jídelny, kuchařka
Růžena Kozlová – uklízečka

Kontakt:
Mateřská škola
Roženecké Paseky 1
Email: msrozeneckepaseky@seznam.cz
tel.: 739 013 652