Zápis do MŠ – 2024/2025

Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov oznamuje, 

že dne 9. května 2024

od 9.00 do 16.00 hodin se uskuteční zápis dětí

 do Mateřské školy na Roženeckých Pasekách

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které k 31.12. 2024 dosáhnou věku 3 let, musí být způsobilé zúčastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. 

Žádost o přijetí a ostatní dokumenty najdete na webu   

www.zsmsvecov.cz/dokumenty-ms nebo si vyzvedněte osobně v mateřské škole.
Podání žádostí o přijetí pro české děti i cizince proběhne dne 9. května 2024.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – n46vsee
  2. poštou doporučeně na adresu ředitelství (rozhodující je datum podání)
  3. osobním podáním zákonným zástupcem v mateřské škole 9. května 2024.

Zákonní zástupci dítěte doručí:– řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí  do MŠ
– potvrzení lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte
– kopii rodného listu dítěte  – po kontrole bude skartováno
– kopii občanského průkazu zákonného zástupce – po kontrole bude skartováno


– osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území
  ČR kopií potvrzení dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů

– osoby z Ukrajiny s vízem dočasného strpení na území ČR doloží evidenční doklad o
  prodloužení pobytu z cizinecké policie


Případné dotazy můžete volat na tel.: 739 013 652 MŠ nebo 739 013 665 ZŠ.

Po přijetí žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, které se objeví ve
vyvěšeném rozhodnutí o přijetí do 30 ti dnů od podání žádosti na webových stránkách školy.