Zápis do MŠ

Stanovení termínu a místa zápisu do mateřské školy

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá podle Zákona č. 500/2004 Sb. Správního řádu

Ředitelka ZŠ a MŠ Věcov stanovuje termín

Zápisu dětí do Mateřské školy v Roženeckých Pasekách

na 16. května 2023 od 10.00 do 16.00 hodin.

Žádost o přijetí a ostatní dokumenty  najdete na webu www.zsmsvecov.cz/dokumenty-ms nebo si vyzvedněte osobně v mateřské škole.
Podání žádostí o přijetí pro české děti i cizince proběhne dne 16. května 2023.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – n46vsee
  2. poštou doporučeně na adresu ředitelství (rozhodující je datum podání)
  3. osobním podáním zákonným zástupcem v mateřské škole 16. května 2023

Zákonní zástupci dítěte doručí:
– řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí  do MŠ
– potvrzení lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte
– kopii rodného listu dítěte  – po kontrole bude skartováno
– kopii občanského průkazu zákonného zástupce – po kontrole bude skartováno
– osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území
  ČR kopií potvrzení dle zákona podle hlavy III. a IV. zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
  pozdějších předpisů
– osoby z Ukrajiny s vízem dočasného strpení na území ČR doloží evidenční doklad o
  prodloužení pobytu z cizinecké policie


Případné dotazy můžete volat na t.č. 739 013 652 MŠ nebo 739 013 665 ZŠ.

Po přijetí žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, které se objeví ve
vyvěšeném rozhodnutí o přijetí do 30 ti dnů od podání žádosti na webových stránkách školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – PDF soubor

Další příspěvky...